حتما شنیده اید که بازار BPO یا ” برون سپاری فرآیند های کسب و کار ” به طرز فوق العاده ای رو به رشد است. در این مقاله به بررسی مزیت های مهم برون سپاری می پردازیم.

  1. BPO بهره وری را افزایش می دهد

برون سپاری فرآیند های کسب و کار به مدیر اجرایی شرکت این امکان را می دهد که به جای مسائل جانبی، روی حوزه های اصلی کسب و کار تمرکز کند. معمولا مدیران اجرایی به دلیل وقت زیادی که برای مدیریت جزییات می گذارند، کم تر روی تدوین استراتژی ها تمرکز می کنند. برون سپاری با صرفه جویی در زمان، به مدیران اجرایی کمک می کند که راه های کسب درآمد جدید کشف کرده، انجام پروژه هایشان را سرعت بخشیده و روی مشتریانشان تمرکز کنند. این موضوع باعث بهبود فرآیند بهره وری می شود. افراد تحصیل کرده و ماهر، کارها را به نحو احسن انجام داده و باعث بهبود بهره وری می شوند.

  1. BPO باعث استفاده بهینه از منابع می شود

برون سپاری فرآیند های کسب و کار، استفاده بهینه از منابع عادی و منابع اندک را ممکن می سازد. برون سپاری راندمان را بالا برده و به عمل تخصیص مجدد منابع کمک می کند؛ که این باعث افزایش بازده شرکت می شود. استخدام افراد ماهر و اتخاذ تکنولوژی های پیچیده نیز منجر به استفاده بهینه از منابع و بهبود کیفیت انجام فرآیندها می شود.

  1. BPO باعث کاهش هزینه ها می شود

صرفه جویی برای هر کسب و کاری مهم است. برون سپاری نه تنها هزینه ها را کاهش می دهد بلکه باعث بالا رفتن کیفیت و افزایش چشمگیر درآمد می شود. کاهش هزینه ها از طریق بهبود انجام فرآیندها، طراحی مجدد و استفاده از تکنولوژی هایی که هزینه های اجرایی و مخارج دیگر را تحت کنترل قرار می دهند ممکن می شود. برون سپاری به کسب و کار کمک می کند با راه حل های خدماتی بهتر، هزینه ها را در پایین ترین حد ممکن حفظ کند، و از این طریق به شرکت مزایای رقابتی و موقعیت بهتری در بازار اعطا می کند.