محتوای ویدئویی بسیار جذاب تر از محتوای متنی است

شبکه های اجتماعی نحوه تبادل اطلاعات خود را تغییر داده اند و محتوای ویدئویی موجود در جامعه، در نحوه استفاده ما از اطلاعات تاثیرگذار بوده است. محتوای ویدئویی بسیار جذاب تر از محتوای متنی است و البته ویدئو، در حال تبدیل شدن به یک قسمت بسیار مهم در امر بازاریابی شبکه های اجتماعی است و اهمیت آن روز به روز افزایش می یابد.
در گزارش زیر، تاثیر محتوای ویدئویی را در این قلمرو بررسی کرده ایم:
محتوای ویدئویی در حال تبدیل شدن به مهم ترین عنصر در این حیطه است و برخی از گزارش هایی که در این زمینه منتشر شده اند، ادعا می کنند که در بین تمام ترافیک مصرفی اینترنت در سراسر دنیا، ۸۰ درصد مربوط به پخش ویدئوها بوده است. قطعاً محتوای ویدئویی را به عنوان آینده بازاریابی محتوا می شناسند، زیرا بیش از نیمی از نظرسنجی ها نشان داده اند که عامل ویدئو، بهترین کارایی و سود را در یک سرمایه گذاری برای افراد دارد. البته تصاویر هنوز هم تاثیر خود را دارند، زیرا زمانی که شما در اینترنت یک تصویر مرتبط با موضوعی را ارسال می کنید، بازدید آن ۹۴ درصد بیشتر می شود، و نرخ تبدیل (به نسبت افرادی گفته می-شود که بعد از دیدن یک تبلیغات بازاریابی، جذب شده و از بازدیدکننده تبدیل به خریدار می شوند) به میزان هفت برابر بیشتر از حالتی است که از محتوای ویدئویی عادی استفاده می شود.
موفق ترین بازاریابان محتوا، محتوای ویدئویی موردنظر خود را به صورت فوری و از طریق چندین روش و کانال به دست بیننده می رساند، و ۷۳ درصد از بازاریاب های با روش تجارت-به-مشتری (تبادلی است که بین کمپانی و مشتری های درجه اول به صورت مستقیم صورت می گیرد) قصد ایجاد یک ترقی عمده در ساخت محتوای ویدئویی سال ۲۰۱۷ را دارند. همچنین بازاریاب ها در حال جدا کردن محتوا از برخی کمپین های خاص هستند. ۷۶ درصد از کمپانی ها برای خود یک استراتژی مشخص دارند و محتوا را به عنوان یک فرایند در عبور می شناسند نه به عنوان یک کمپین.
این افزایش در سرمایه گذاری به شدت ضروری است، زیرا بسیاری از بازاریاب ها نمی توانند به خوبی محتوای ویدئویی خود را مدیریت و اجرایی کنند. تقریباً نیمی از تجارت ها دارای تیم های کوچک-حتی متشکل از یک نفر- هستند که سازمان توسط آنها اداره می شود، در حالی که ۷۵ درصد از بازاریاب ها می گویند که ما فاقد یک فرایند سازنده و خلاقانه برای همکاری با سازمان خود هستیم.
بازاریاب های محتوا در حال تلاش برای این هستند که تقاضا برای شغل خود را حفظ کنند. آن ها باید به صورت مداوم خلاقیت هایی را از خود نشان دهند که موجودیت آن ها را نشان دهد و به برنامه های محتوایی آنها قدرت ببخشد. نتایج مربوط به نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثر بازاریاب ها هنوز با فرایند توسعه خلاقانه مشکل دارند و همین امر باعث آسیب زدن به نتایج مربوط به برنامه های آنها شده است.

پیشنهاد تیم محتوا :

اهمیت کلیدواژه

اهمیت کلیدواژه ها در استراتژی تولید محتوا