لیست قیمت ها

پکیج‌های ارائه شده بیشتر نیازهای سازمانی یا شخصی شما را در بر‌میگیرد و شما می‌توانید با ثبت نام در هر طرح از آن خدمات بهره‌مند شوید. برای کسب اطلاعات از سرویس‌های خارج از پکیج‌های ذیل، از طریق فرم درخواست مشاوره ( اینجا ) ، درخواست خود را ارسال کنید.
سؤالات متداول

لیست قیمت ها

پکیج‌های ارائه شده بیشتر نیازهای سازمانی یا شخصی شما را در بر‌میگیرد و شما می‌توانید با ثبت نام در هر طرح از آن خدمات بهره‌مند شوید. برای کسب اطلاعات از سرویس‌های خارج از پکیج‌های ذیل، از طریق فرم درخواست مشاوره ( اینجا ) ، درخواست خود را ارسال کنید.
سؤالات متداول
اختصاصی (تیم ها و شرکت های بزرگ)
۱,۳۹۰,۰۰۰
تومان در ماه
۷,۴۹۹,۰۰۰
تومان در ۶ ماه
تخفیف: ۳۰۱,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۹۹,۰۰۰
تومان در سال
تخفیف: ۱,۰۰۱,۰۰۰ تومان
۵۰ ساعت ماهانه(۳۰۰۰ دقیقه در ماه)
هر دقیقه مازاد ۴۷۰ تومان
برق اضطراری
کارشناس ذخیره
سوپروایزر مستقیم
شماره اختصاصی
حرفه ای (شرکت های کوچک و متوسط)
۱,۲۹۹,۰۰۰
تومان در ماه
۶,۶۳۴,۰۰۰
تومان در ۶ ماه
تخفیف: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۱۶۸,۰۰۰
تومان در سال
تخفیف: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵ ساعت ماهانه(۲۱۰۰ دقیقه در ماه)
هر دقیقه مازاد ۶۵۰ تومان
برق اضطراری
کارشناس ذخیره
سوپروایزر مستقیم
شماره اختصاصی
استاندارد (استارتاپ ها)
۵۹۹,۰۰۰
تومان در ماه
۳,۴۹۴,۰۰۰
تومان در ۶ ماه
تخفیف: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۸۸۸,۰۰۰
تومان در سال
تخفیف: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت ماهانه(۶۰۰ دقیقه در ماه)
هر دقیقه مازاد ۱۱۵۰ تومان
برق اضطراری
کارشناس ذخیره
سوپروایزر مستقیم
شماره اختصاصی
پایه (کارآفرین ها)
۳۲۹,۰۰۰
تومان در ماه
۱,۸۹۹,۰۰۰
تومان در ۶ ماه
تخفیف: ۷۵,۰۰۰ تومان
۳,۶۴۸,۰۰۰
تومان در سال
تخفیف: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت ماهانه(۳۰۰ دقیقه در ماه)
هر دقیقه مازاد ۱۴۰۰ تومان
برق اضطراری
کارشناس ذخیره
سوپروایزر مستقیم
شماره اختصاصی