لیست قیمت ها

پکیج‌های ارائه شده بیشتر نیازهای سازمانی یا شخصی شما را در بر‌میگیرد و شما می‌توانید با ثبت نام در هر طرح از آن خدمات بهره‌مند شوید. برای کسب اطلاعات از سرویس‌های خارج از پکیج‌های ذیل، از طریق فرم درخواست مشاوره ( اینجا ) ، درخواست خود را ارسال کنید.
سؤالات متداول

لیست قیمت ها

پکیج‌های ارائه شده بیشتر نیازهای سازمانی یا شخصی شما را در بر‌میگیرد و شما می‌توانید با ثبت نام در هر طرح از آن خدمات بهره‌مند شوید. برای کسب اطلاعات از سرویس‌های خارج از پکیج‌های ذیل، از طریق فرم درخواست مشاوره ( اینجا ) ، درخواست خود را ارسال کنید.
سؤالات متداول
اختصاصی (تیم ها و شرکت های بزرگ)
۱,۸۴۹,۰۰۰
تومان در ماه
۹,۷۴۹,۰۰۰
تومان در ۶ ماه
تخفیف: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۹۷۹,۰۰۰
تومان در سال
تخفیف: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰ ساعت ماهانه(۳۰۰۰ دقیقه در ماه)
هر دقیقه مازاد ۸۴۹ تومان
برق اضطراری
کارشناس ذخیره
سوپروایزر مستقیم
شماره اختصاصی
حرفه ای (شرکت های کوچک و متوسط)
۱,۶۸۹,۰۰۰
تومان در ماه
۸,۶۲۴,۰۰۰
تومان در ۶ ماه
تخفیف: ۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۱۱۹,۰۰۰
تومان در سال
تخفیف: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳۵ ساعت ماهانه(۲۱۰۰ دقیقه در ماه)
هر دقیقه مازاد ۸۴۹ تومان
برق اضطراری
کارشناس ذخیره
سوپروایزر مستقیم
شماره اختصاصی
استاندارد (استارتاپ ها)
۷۷۹,۰۰۰
تومان در ماه
۴,۵۴۲,۰۰۰
تومان در ۶ ماه
تخفیف: ۱۳۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۵۴,۰۰۰
تومان در سال
تخفیف: ۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت ماهانه(۶۰۰ دقیقه در ماه)
هر دقیقه مازاد ۱۴۹۹ تومان
برق اضطراری
کارشناس ذخیره
سوپروایزر مستقیم
شماره اختصاصی