شما دو گوش و فقط یک دهان دارید! پس در مواجهه با مشتریانی که با کال سنتر تماس گرفته اند، تمرکز خود را روی این موضوع بگذارید که در جایگاه کارمند مرکز تماس، بیشتر گوش کنید و کمتر صحبت کنید.

اگر تمام مدت سعی داشته باشید موکداً و با دلیل و منطق، مخاطب خود را متقاعد کنید و درحالی که مشتری شما واقعاً عصبانی است، مدام به او پاسخ های محکم بدهید، مطمئن باشید که گفتگو از کنترل طرفین خارج خواهد شد و دیگر قادر نخواهید بود شرایط را به روال عادی برگردانید. اما اگر به عنوان کارمند مرکز تماس، با دقت به صحبت های مشتری عصبانی شرکت گوش دهید، احتمالاً علت عصبانیت او را بهتر درک خواهید کرد و متوجه می شوید او در حقیقت از چه چیزی شاکی است و قاعدتاً بهتر می توانید مشکل او را حل کنید و رضایتش را جلب کنید.

منبع