وقتی مشتریان عصبانی با مرکز تماس ارتباط تلفنی برقرار می‌کنند، در هنگام گفتگو لحظات کوتاهی پیش می آید که مشتری ناراضی برای نفس تازه کردن مکث می‌کند. این لحظه های کوتاه بهترین فرصت برای شما به عنوان کارمند مرکز تماس است که با مشتری همدلی کنید و به وی نشان دهید که شرایط پیش آمده را درک می‌کنید.
می بایست با جملات خود به او نشان دهید که موضوع برایتان اهمیت دارد و تا جایی که در توانتان است، تلاش می‌کنید تا مشکل او برطرف شود. همین که شما نگرانی خود و تیم کال سنتر را به وی نشان دهید، باعث می‌شود بر شرایط مسلط شوید و در صحنه گفتگو با مشتری ناراضی، پیروز میدان باشید. در صورتی که با موفقیت این مرحله را پشت سر بگذارید، نشانه هایی از تغییر رفتار را در جملات مشتری تماس گیرنده مشاهده خواهید کرد و این مقدمه ای است برای اینکه وضعیت پیش آمده را بهبود بخشید.