بلاگ مرکز تماس حامی‌سان (wecare)

وبلاگ حامیسان

حل مشکل مشتریان در اولین تماس شان با مرکز تماس (FCR)

با اینکه روش استانداردی برای ارزیابی عملکرد کارمندان مرکز تماس در خصوص «حل مشکل مشتریان با اولین تماس» وجود ندارد، این معیار به خوبی شناخته شده و به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. اگر مشتریان مجبور شوند برای بار دوم با کارمندان مرکز تماس صحبت کنند، میزان رضایت آنها ۳۵ تا ۴۵ درصد کاهش می […]

نوشته شده در ۱۱ تیر ۱۳۹۶

حمایت از کارمندان مرکز تماس در مواجهه با تماس های چالش برانگیز

تماس های چالش برانگیز و احساسی می توانند تاثیرات نامناسب خاص خود را داشته باشند. در اینجا راه هایی بیان می کنیم که به وسیله آنها میتوانید به کارمندان مرکز تماس کمک کنید در مواجهه با چنین شرایطی، بهترین خروجی را ارائه دهند. گوش دادن به تماس ها بهترین راه برای آموزش مهارت های ارتباطی […]

نوشته شده در ۹ تیر ۱۳۹۶

عباراتی که کارمندان مرکز تماس نباید به مشتریان عصبانی بگویند (بخش دوم)

شما به عنوان یک کارمند مرکز تماس ، برای اینکه مشتریان را از دست ندهید، و مهم تر از همه برای حفظ روحیه خودتان، باید یاد بگیرید که چگونه یک مشتری عصبانی را آرام کنید، به او قوت قلب بدهید و از او حمایت کنید. اگر کارمندان مرکز تماس به طور مداوم از لحن و […]

نوشته شده در ۷ تیر ۱۳۹۶

عباراتی که کارمندان مرکز تماس نباید به مشتریان عصبانی بگویند (بخش اول)

شما به عنوان یک کارمند مرکز تماس ، برای اینکه مشتریان را از دست ندهید، و مهم تر از همه برای حفظ روحیه خودتان، باید یاد بگیرید که چگونه یک مشتری عصبانی را آرام کنید، به او قوت قلب بدهید و از او حمایت کنید. اگر کارمندان مرکز تماس به طور مداوم از لحن و […]

نوشته شده در ۵ تیر ۱۳۹۶

طرز صحبت صحیح کارمندان مرکز تماس با مشتریان عصبانی (بخش دوم)

به کارگیری مهارت های زبانی توسط کارمندان مرکز تماس ، در مواجهه با مشتریان عصبانی امری ضروری است. ما در این مقاله نتایج بررسی چهار مدل شخصیتی مشتریان، و الفاظی که کارمندان مرکز تماس باید در مواجهه با آنها به کار ببرند را برای شما بازگو می کنیم.   تماس گیرنده ای که شما را […]

نوشته شده در ۳ تیر ۱۳۹۶

طرز صحبت صحیح کارمندان مرکز تماس با مشتریان عصبانی (بخش اول)

به کارگیری مهارت های زبانی توسط کارمندان مرکز تماس ، در مواجهه با مشتریان عصبانی امری ضروری است.  ما در این مقاله نتایج بررسی چهار مدل شخصیتی مشتریان، و الفاظی که کارمندان مرکز تماس باید در مواجهه با آنها به کار ببرند را برای شما بازگو می کنیم.   مشتریانی که بیهوده ناراحتی شان را […]

نوشته شده در ۱ تیر ۱۳۹۶

تقویت مهارت‌های کارمندان مرکز خدمات مشتریان

چگونه می توانید اطمینان یابید که کارمندان مرکز خدمات مشتریان تان ماهر، دلسوز و متعهد هستند؟ یک شرکت توانمند، با مشتریان اش روابط بسیار خوبی دارد. اما یک شرکت فعال، دائما در تلاش است که بفهمد ارائه خدمات عالی به مشتریان یعنی چه؟ اگر همواره در تلاش برای بهبود خدمات مشتریان نباشید، دچار رکود خواهید […]

نوشته شده در ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

مهارت های مورد نیاز برای کارمندان مرکز خدمات مشتریان

در مرکز خدمات مشتریان ، مهارت های خاصی مورد نیاز است که کارمندان برای مواجهه با مشتری، باید بر آنها مسلط شوند. کارمندان مرکز خدمات مشتریان شغل بسیار مهم و حساسی دارند. اگر مهارت های لازم را نداشته باشند، کسب و کار شما در بخش خدمات مشتریان ضعیف عمل خواهد کرد؛ که همین موضوع باعث […]

نوشته شده در ۲۸ خرداد ۱۳۹۶

نحوه آموزش کارمندان مرکز تماس برای پشتیبانی آنلاین

« کارمندان چندعملکردی مرکز تماس » یکی از مزایای استفاده از گفتگوی آنلاین به عنوان یک کانال پشتیبانی به شمار می‌روند. کارمندان مرکز تماس ای که به خوبی آموزش دیده باشند می‌توانند به عنوان اپراتور پشتیبانی آنلاین نیز فعالیت کرده و هم زمان چند مشتری را راهنمایی کنند. اما مسئله مهم‌تر این است که کانال پشتیبانی آنلاین […]

نوشته شده در ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

آیا کارمندان مرکز تماس به اندازه کافی تلاش می کنند؟

رابطه میان کارمندان مرکز تماس و مشتریان، با منافع و احترام متقابل شکل می گیرد. آیا کارمندان تان می توانند سطح صمیمیت مناسب برای گفتگو با مشتریان را ایجاد کنند؟ اگر از کارمندان مرکز تماس تان بپرسید چه هدفی دارند، پاسخ های گوناگونی می شنوید. بعضی ها می گویند: پاسخ سریع به تماس ها. بعضی […]

نوشته شده در ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

حل مشکل مشتریان در اولین تماس شان با مرکز تماس (FCR)

با اینکه روش استانداردی برای ارزیابی عملکرد کارمندان مرکز تماس در خصوص «حل مشکل مشتریان با اولین تماس» وجود ندارد، این معیار به خوبی شناخته شده و به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. اگر مشتریان مجبور شوند برای بار دوم با کارمندان مرکز تماس صحبت کنند، میزان رضایت آنها ۳۵ تا ۴۵ درصد کاهش می […]

نوشته شده در ۱۱ تیر ۱۳۹۶

حمایت از کارمندان مرکز تماس در مواجهه با تماس های چالش برانگیز

تماس های چالش برانگیز و احساسی می توانند تاثیرات نامناسب خاص خود را داشته باشند. در اینجا راه هایی بیان می کنیم که به وسیله آنها میتوانید به کارمندان مرکز تماس کمک کنید در مواجهه با چنین شرایطی، بهترین خروجی را ارائه دهند. گوش دادن به تماس ها بهترین راه برای آموزش مهارت های ارتباطی […]

نوشته شده در ۹ تیر ۱۳۹۶

عباراتی که کارمندان مرکز تماس نباید به مشتریان عصبانی بگویند (بخش دوم)

شما به عنوان یک کارمند مرکز تماس ، برای اینکه مشتریان را از دست ندهید، و مهم تر از همه برای حفظ روحیه خودتان، باید یاد بگیرید که چگونه یک مشتری عصبانی را آرام کنید، به او قوت قلب بدهید و از او حمایت کنید. اگر کارمندان مرکز تماس به طور مداوم از لحن و […]

نوشته شده در ۷ تیر ۱۳۹۶

عباراتی که کارمندان مرکز تماس نباید به مشتریان عصبانی بگویند (بخش اول)

شما به عنوان یک کارمند مرکز تماس ، برای اینکه مشتریان را از دست ندهید، و مهم تر از همه برای حفظ روحیه خودتان، باید یاد بگیرید که چگونه یک مشتری عصبانی را آرام کنید، به او قوت قلب بدهید و از او حمایت کنید. اگر کارمندان مرکز تماس به طور مداوم از لحن و […]

نوشته شده در ۵ تیر ۱۳۹۶

طرز صحبت صحیح کارمندان مرکز تماس با مشتریان عصبانی (بخش دوم)

به کارگیری مهارت های زبانی توسط کارمندان مرکز تماس ، در مواجهه با مشتریان عصبانی امری ضروری است. ما در این مقاله نتایج بررسی چهار مدل شخصیتی مشتریان، و الفاظی که کارمندان مرکز تماس باید در مواجهه با آنها به کار ببرند را برای شما بازگو می کنیم.   تماس گیرنده ای که شما را […]

نوشته شده در ۳ تیر ۱۳۹۶

طرز صحبت صحیح کارمندان مرکز تماس با مشتریان عصبانی (بخش اول)

به کارگیری مهارت های زبانی توسط کارمندان مرکز تماس ، در مواجهه با مشتریان عصبانی امری ضروری است.  ما در این مقاله نتایج بررسی چهار مدل شخصیتی مشتریان، و الفاظی که کارمندان مرکز تماس باید در مواجهه با آنها به کار ببرند را برای شما بازگو می کنیم.   مشتریانی که بیهوده ناراحتی شان را […]

نوشته شده در ۱ تیر ۱۳۹۶

تقویت مهارت‌های کارمندان مرکز خدمات مشتریان

چگونه می توانید اطمینان یابید که کارمندان مرکز خدمات مشتریان تان ماهر، دلسوز و متعهد هستند؟ یک شرکت توانمند، با مشتریان اش روابط بسیار خوبی دارد. اما یک شرکت فعال، دائما در تلاش است که بفهمد ارائه خدمات عالی به مشتریان یعنی چه؟ اگر همواره در تلاش برای بهبود خدمات مشتریان نباشید، دچار رکود خواهید […]

نوشته شده در ۳۰ خرداد ۱۳۹۶

مهارت های مورد نیاز برای کارمندان مرکز خدمات مشتریان

در مرکز خدمات مشتریان ، مهارت های خاصی مورد نیاز است که کارمندان برای مواجهه با مشتری، باید بر آنها مسلط شوند. کارمندان مرکز خدمات مشتریان شغل بسیار مهم و حساسی دارند. اگر مهارت های لازم را نداشته باشند، کسب و کار شما در بخش خدمات مشتریان ضعیف عمل خواهد کرد؛ که همین موضوع باعث […]

نوشته شده در ۲۸ خرداد ۱۳۹۶

نحوه آموزش کارمندان مرکز تماس برای پشتیبانی آنلاین

« کارمندان چندعملکردی مرکز تماس » یکی از مزایای استفاده از گفتگوی آنلاین به عنوان یک کانال پشتیبانی به شمار می‌روند. کارمندان مرکز تماس ای که به خوبی آموزش دیده باشند می‌توانند به عنوان اپراتور پشتیبانی آنلاین نیز فعالیت کرده و هم زمان چند مشتری را راهنمایی کنند. اما مسئله مهم‌تر این است که کانال پشتیبانی آنلاین […]

نوشته شده در ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

آیا کارمندان مرکز تماس به اندازه کافی تلاش می کنند؟

رابطه میان کارمندان مرکز تماس و مشتریان، با منافع و احترام متقابل شکل می گیرد. آیا کارمندان تان می توانند سطح صمیمیت مناسب برای گفتگو با مشتریان را ایجاد کنند؟ اگر از کارمندان مرکز تماس تان بپرسید چه هدفی دارند، پاسخ های گوناگونی می شنوید. بعضی ها می گویند: پاسخ سریع به تماس ها. بعضی […]

نوشته شده در ۲۴ خرداد ۱۳۹۶