بلاگ مرکز تماس حامی‌سان (wecare)

وبلاگ حامیسان

کاهش میزان تلاش مشتری در مرکز تماس

«تلاش مشتری» یک معیار مهم برای اندازه گیری میزان رضایت مشتریان در مرکز تماس است. در این مقاله راه هایی به شما ارائه می دهیم که از طریق آنها می توانید میزان تلاش مشتری در مرکز تماس را کاهش دهید.   به هر کدام از دلایل مهم تماس، نمرات تلاش مشتری جداگانه ای اختصاص دهید […]

نوشته شده در ۸ آبان ۱۳۹۶

منابع مورد نیاز اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان (۳)

در این مقاله به منابع مورد نیاز اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان برای ارائه خدمات به بهترین نحو اشاره می کنیم. (بخش پایانی) در این بخش به بررسی تعالیم مورد نیاز برای اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان می پردازیم.   دسترسی به تماس های ضبط شده با هر مرکز ارتباط با مشتریان ای که تماس […]

نوشته شده در ۶ آبان ۱۳۹۶

منابع مورد نیاز اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان (۲)

در این مقاله به منابع مورد نیاز اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان برای ارائه خدمات به بهترین نحو اشاره می کنیم. (بخش دوم) در این بخش به بررسی نرم افزارهای مورد نیاز در مرکز ارتباط با مشتریان می پردازیم.   سیستم های قابل اطمینان سیستم های کند و بی نتیجه در روز حدودا ۴۰ دقیقه […]

نوشته شده در ۴ آبان ۱۳۹۶

منابع مورد نیاز اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان (۱)

در این مقاله به منابع مورد نیاز اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان برای ارائه خدمات به بهترین نحو اشاره می کنیم. (بخش اول) مشکلات مرکز ارتباط با مشتریان اغلب انتظار می رود اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان (مرکز تماس) با استفاده از تجهیزات کم کیفیت و سیستمهای کامپیوتری آهسته مشکلات مشتریان را حل کنند. عدم […]

نوشته شده در ۲ آبان ۱۳۹۶

اقدامات اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان برای بهبود تجربه مشتری (۲)

در این مقاله به نکاتی اشاره می کنیم که اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان با رعایت آنها می توانند تجربه مشتریان را بهبود بخشند. شناختن سیستم‌های مرکز ارتباط با مشتریان (مرکز تماس) یک نکته مهم که تفاوت زیادی در تجربه‌ی مشتری ایجاد می‌کند، حصول اطمینان از این موضوع است که اوپراتورها با سیستم‌های مرکز ارتباط […]

نوشته شده در ۳۰ مهر ۱۳۹۶

اقدامات اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان برای بهبود تجربه مشتری (۱)

در این مقاله به نکاتی اشاره می کنیم که اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان با رعایت آنها می توانند تجربه مشتریان را بهبود بخشند. نشان دادن همدلی و ایجاد ارتباط احساسی اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان با مشتری تعاملات در مرکز ارتباط با مشتریان از زبان بدن یا حالات چهره بهره ای نمی برند. به […]

نوشته شده در ۲۸ مهر ۱۳۹۶

چگونه چت بات مرکز تماس را شبیه به انسان طراحی کنیم

چه چیزی به چت بات مرکز تماس (کال سنتر) شخصیت می بخشد؟ کلماتی که به کار می برد. به همین سادگی! اینکه چت بات های مرکز تماس (کال سنتر) لحن و کلمات انسان ها را تقلید کنند بسیار مهم است. ممکن است شما بهترین تکنولوژی را در مرکز تماس تان داشته باشید، اگر چت بات […]

نوشته شده در ۲۶ مهر ۱۳۹۶

کاهش میزان مکث در تعاملات مرکز ارتباط با مشتریان

در این مقاله به شما راه هایی ارائه می دهیم که از طریق آنها می توانید میزان مکث در مکالمات مرکز ارتباط با مشتریان را کاهش داده و کیفیت تعاملات را بالاتر ببرید. مکث در مکالمات میان اوپراتورها و مشتریانی که با مرکز ارتباط با مشتریان ( مرکز تماس ) تماس می گیرند یکی از مسائلی […]

نوشته شده در ۲۴ مهر ۱۳۹۶

نحوه صحیح طراحی منوی تلفن گویا (IVR) در مرکز ارتباط با مشتریان

در این مقاله نکاتی برای شما بیان می کنیم که با رعایت آنها می توانید یک منوی تلفن گویای مناسب برای مرکز ارتباط با مشتریان طراحی کرده و مشتریان را خشنود کنید. در منوی تلفن گویای مرکز ارتباط با مشتریان از زبان گنگ استفاده نکنید اگر در گزینه ها از زبان گنگ و نامفهوم استفاده […]

نوشته شده در ۲۲ مهر ۱۳۹۶

جلوگیری از تماس های تکراری در مرکز تماس

در این مقاله نکاتی برای شما بیان می کنیم که با رعایت کردن آنها می توانید تا حدودی از تماس های تکراری در مرکز تماس (کال سنتر) جلوگیری کنید. به اوپراتورهای مرکز تماس (کال سنتر)  بیاموزید سوالاتشان را واضح بپرسند و به خوبی فکر کنند اوپراتورهای مرکز تماس (کال سنتر)  را به خوبی آموزش دهید […]

نوشته شده در ۲۰ مهر ۱۳۹۶

کاهش میزان تلاش مشتری در مرکز تماس

«تلاش مشتری» یک معیار مهم برای اندازه گیری میزان رضایت مشتریان در مرکز تماس است. در این مقاله راه هایی به شما ارائه می دهیم که از طریق آنها می توانید میزان تلاش مشتری در مرکز تماس را کاهش دهید.   به هر کدام از دلایل مهم تماس، نمرات تلاش مشتری جداگانه ای اختصاص دهید […]

نوشته شده در ۸ آبان ۱۳۹۶

منابع مورد نیاز اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان (۳)

در این مقاله به منابع مورد نیاز اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان برای ارائه خدمات به بهترین نحو اشاره می کنیم. (بخش پایانی) در این بخش به بررسی تعالیم مورد نیاز برای اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان می پردازیم.   دسترسی به تماس های ضبط شده با هر مرکز ارتباط با مشتریان ای که تماس […]

نوشته شده در ۶ آبان ۱۳۹۶

منابع مورد نیاز اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان (۲)

در این مقاله به منابع مورد نیاز اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان برای ارائه خدمات به بهترین نحو اشاره می کنیم. (بخش دوم) در این بخش به بررسی نرم افزارهای مورد نیاز در مرکز ارتباط با مشتریان می پردازیم.   سیستم های قابل اطمینان سیستم های کند و بی نتیجه در روز حدودا ۴۰ دقیقه […]

نوشته شده در ۴ آبان ۱۳۹۶

منابع مورد نیاز اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان (۱)

در این مقاله به منابع مورد نیاز اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان برای ارائه خدمات به بهترین نحو اشاره می کنیم. (بخش اول) مشکلات مرکز ارتباط با مشتریان اغلب انتظار می رود اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان (مرکز تماس) با استفاده از تجهیزات کم کیفیت و سیستمهای کامپیوتری آهسته مشکلات مشتریان را حل کنند. عدم […]

نوشته شده در ۲ آبان ۱۳۹۶

اقدامات اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان برای بهبود تجربه مشتری (۲)

در این مقاله به نکاتی اشاره می کنیم که اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان با رعایت آنها می توانند تجربه مشتریان را بهبود بخشند. شناختن سیستم‌های مرکز ارتباط با مشتریان (مرکز تماس) یک نکته مهم که تفاوت زیادی در تجربه‌ی مشتری ایجاد می‌کند، حصول اطمینان از این موضوع است که اوپراتورها با سیستم‌های مرکز ارتباط […]

نوشته شده در ۳۰ مهر ۱۳۹۶

اقدامات اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان برای بهبود تجربه مشتری (۱)

در این مقاله به نکاتی اشاره می کنیم که اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان با رعایت آنها می توانند تجربه مشتریان را بهبود بخشند. نشان دادن همدلی و ایجاد ارتباط احساسی اوپراتورهای مرکز ارتباط با مشتریان با مشتری تعاملات در مرکز ارتباط با مشتریان از زبان بدن یا حالات چهره بهره ای نمی برند. به […]

نوشته شده در ۲۸ مهر ۱۳۹۶

چگونه چت بات مرکز تماس را شبیه به انسان طراحی کنیم

چه چیزی به چت بات مرکز تماس (کال سنتر) شخصیت می بخشد؟ کلماتی که به کار می برد. به همین سادگی! اینکه چت بات های مرکز تماس (کال سنتر) لحن و کلمات انسان ها را تقلید کنند بسیار مهم است. ممکن است شما بهترین تکنولوژی را در مرکز تماس تان داشته باشید، اگر چت بات […]

نوشته شده در ۲۶ مهر ۱۳۹۶

کاهش میزان مکث در تعاملات مرکز ارتباط با مشتریان

در این مقاله به شما راه هایی ارائه می دهیم که از طریق آنها می توانید میزان مکث در مکالمات مرکز ارتباط با مشتریان را کاهش داده و کیفیت تعاملات را بالاتر ببرید. مکث در مکالمات میان اوپراتورها و مشتریانی که با مرکز ارتباط با مشتریان ( مرکز تماس ) تماس می گیرند یکی از مسائلی […]

نوشته شده در ۲۴ مهر ۱۳۹۶

نحوه صحیح طراحی منوی تلفن گویا (IVR) در مرکز ارتباط با مشتریان

در این مقاله نکاتی برای شما بیان می کنیم که با رعایت آنها می توانید یک منوی تلفن گویای مناسب برای مرکز ارتباط با مشتریان طراحی کرده و مشتریان را خشنود کنید. در منوی تلفن گویای مرکز ارتباط با مشتریان از زبان گنگ استفاده نکنید اگر در گزینه ها از زبان گنگ و نامفهوم استفاده […]

نوشته شده در ۲۲ مهر ۱۳۹۶

جلوگیری از تماس های تکراری در مرکز تماس

در این مقاله نکاتی برای شما بیان می کنیم که با رعایت کردن آنها می توانید تا حدودی از تماس های تکراری در مرکز تماس (کال سنتر) جلوگیری کنید. به اوپراتورهای مرکز تماس (کال سنتر)  بیاموزید سوالاتشان را واضح بپرسند و به خوبی فکر کنند اوپراتورهای مرکز تماس (کال سنتر)  را به خوبی آموزش دهید […]

نوشته شده در ۲۰ مهر ۱۳۹۶