بلاگ مرکز تماس حامی‌سان (wecare)

وبلاگ حامیسان

چرا زمان رسیدگی به تماس در اوپراتورهای مرکز تماس متفاوت است؟

اندازه گیری میانگین زمان رسیدگی به تماس هنوز هم برای بعضی از مدیران مرکز تماس ( مرکز ارتباط با مشتریان ) مهم است. اما این عدد برای هر یک از اوپراتورها متفاوت است. چرا میانگین زمان رسیدگی به تماس، در اوپراتورهای مرکز تماس ( کال سنتر ) تا حد زیادی متفاوت است؟ در این مقاله […]

نوشته شده در ۱۴ آذر ۱۳۹۶

بهبود خدمات سلف سرویس در مرکز تماس (بخش دوم)

اگر قصد دارید با بهبود خدمات سلف سرویس، حجم تماس های ورودی را در مرکز تماس تان کاهش دهید، این مقاله را بخوانید. در قسمت قبلی، راه هایی برای بهبود خدمات سلف سرویس در مرکز تماس ( کال سنتر ) برایتان بیان کردیم. در این مقاله، به ادامه این راه حل ها می پردازیم.   […]

نوشته شده در ۱۲ آذر ۱۳۹۶

بهبود خدمات سلف سرویس مرکز تماس (بخش اول)

آیا می خواهید با استفاده از خدمات سلف سرویس، حجم تماس های ورودی مرکز تماس را کاهش دهید؟ برای بهبود خدمات سلف سرویس در مرکز تماس ( کال سنتر ) ، کافیست این نکات را در نظر بگیرید.   با طراحی استراتژی برای دسترسی کاربران شروع کنید. در هنگام اجرای هر نرم افزار جدید در […]

نوشته شده در ۱۰ آذر ۱۳۹۶

مرکز تماس و طراحی خدمات

هنگام بهبود خدمات، می توانید از بازخوردهایی که مشتریان به اوپراتورهای مرکز تماس ارائه می دهند استفاده کنید. اما فقط به این اطلاعات تکیه نکنید! در این مقاله نکاتی بیان می کنیم که باید آنها را هنگام طراحی خدمات و هماهنگ سازی آن با مرکز تماس ( مرکز ارتباط با مشتریان ) به خاطر داشته […]

نوشته شده در ۸ آذر ۱۳۹۶

برقراری تعادل میان روبات ها و انسان ها در مرکز تماس

هوش مصنوعی و روبات ها موفق شده اند صنعت مرکز تماس را دگرگون کنند. با رعایت تعادل بین انسان ها و روبات ها می توانید به بهترین نحو با مشتریان ارتباط برقرار کنید. بسیاری از افراد، هوش مصنوعی را به عنوان تحولی بزرگ در مرکز تماس ( کال سنتر ) و خدمات مشتریان تلقی می […]

نوشته شده در ۶ آذر ۱۳۹۶

ایجاد انگیزه در اوپراتورهای مرکز تماس

چه چیزی به اوپراتورهای شما انگیزه می دهد؟ چه چیزی باعث می شود هر روز صبح با انرژی و لبخند به مرکز تماس بیایند و کارشان را به بهترین نحو انجام دهند؟ افراد از طریق احساسات درونی مانند نیاز به استقلال، برتری از دیگران و هدفمندی، برای کار انگیزه پیدا می کنند. بیایید هرکدام از […]

نوشته شده در ۴ آذر ۱۳۹۶

جلوگیری از نارضایتی تماس گیرندگان با مرکز تماس

این یک واقعیت است که در نهایت، بیش از نیمی از مشتریان با مشکلی مواجه می شوند. آنها نیاز به کمک شما دارند، در نتیجه با مرکز تماس ، تماس می گیرند. وقتی مشتریان با مشکل یا سوالی مواجه می شوند، در مورد آن با اوپراتورهای مرکز تماس ( کال سنتر ) صحبت می کنند. […]

نوشته شده در ۲ آذر ۱۳۹۶

چرا تضمین کیفیت در مرکز ارتباط با مشتریان مهم است؟

در یک نظرسنجی ۶۷%  از افراد، عملکرد ضعیف مرکز ارتباط با مشتریان را به عنوان دلیلی برای ترک یک برند ذکر کردند. بر اساس یک نظرسنجی، تا سال ۲۰۲۰، کیفیت خدمات نسبت به قیمت یا کیفیت محصول، برای مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. در حال حاضر نیز ۸۶% از مشتریان حاضر به پرداخت […]

نوشته شده در ۳۰ آبان ۱۳۹۶

ترویج فرهنگ مثبت در مرکز تماس

در این مقاله توضیح می دهیم چگونه می توانید در محیط چالش بر انگیز مرکز تماس ، یک فرهنگ مثبت ایجاد کرده و آن را حفظ کنید. مشکلات موجود در مرکز تماس ایجاد و حفظ یک فرهنگ مثبت در محیط مرکز تماس ( کال سنتر ) بسیار دشوار است؛ چرا؟ به سه دلیل:   ۱# […]

نوشته شده در ۲۸ آبان ۱۳۹۶

مرکز تماس در سال ۲۰۱۸ چگونه خواهد بود؟ (۲)

پیش بینی می کنید شکل گیری و توسعه مرکز تماس در سال آینده چگونه خواهد بود؟ (بخش دوم) ادغام تکنولوژی «تحلیل تعاملات» با تکنولوژی «روباتیک» در مرکز تماس ادغام این دو با یکدیگر به شما کمک می کند در تمام کانال های ارتباطی، کارایی، مقیاس پذیری و پویایی خدمات مشتریان را افزایش دهید. مراکز تماسی که […]

نوشته شده در ۲۶ آبان ۱۳۹۶

چرا زمان رسیدگی به تماس در اوپراتورهای مرکز تماس متفاوت است؟

اندازه گیری میانگین زمان رسیدگی به تماس هنوز هم برای بعضی از مدیران مرکز تماس ( مرکز ارتباط با مشتریان ) مهم است. اما این عدد برای هر یک از اوپراتورها متفاوت است. چرا میانگین زمان رسیدگی به تماس، در اوپراتورهای مرکز تماس ( کال سنتر ) تا حد زیادی متفاوت است؟ در این مقاله […]

نوشته شده در ۱۴ آذر ۱۳۹۶

بهبود خدمات سلف سرویس در مرکز تماس (بخش دوم)

اگر قصد دارید با بهبود خدمات سلف سرویس، حجم تماس های ورودی را در مرکز تماس تان کاهش دهید، این مقاله را بخوانید. در قسمت قبلی، راه هایی برای بهبود خدمات سلف سرویس در مرکز تماس ( کال سنتر ) برایتان بیان کردیم. در این مقاله، به ادامه این راه حل ها می پردازیم.   […]

نوشته شده در ۱۲ آذر ۱۳۹۶

بهبود خدمات سلف سرویس مرکز تماس (بخش اول)

آیا می خواهید با استفاده از خدمات سلف سرویس، حجم تماس های ورودی مرکز تماس را کاهش دهید؟ برای بهبود خدمات سلف سرویس در مرکز تماس ( کال سنتر ) ، کافیست این نکات را در نظر بگیرید.   با طراحی استراتژی برای دسترسی کاربران شروع کنید. در هنگام اجرای هر نرم افزار جدید در […]

نوشته شده در ۱۰ آذر ۱۳۹۶

مرکز تماس و طراحی خدمات

هنگام بهبود خدمات، می توانید از بازخوردهایی که مشتریان به اوپراتورهای مرکز تماس ارائه می دهند استفاده کنید. اما فقط به این اطلاعات تکیه نکنید! در این مقاله نکاتی بیان می کنیم که باید آنها را هنگام طراحی خدمات و هماهنگ سازی آن با مرکز تماس ( مرکز ارتباط با مشتریان ) به خاطر داشته […]

نوشته شده در ۸ آذر ۱۳۹۶

برقراری تعادل میان روبات ها و انسان ها در مرکز تماس

هوش مصنوعی و روبات ها موفق شده اند صنعت مرکز تماس را دگرگون کنند. با رعایت تعادل بین انسان ها و روبات ها می توانید به بهترین نحو با مشتریان ارتباط برقرار کنید. بسیاری از افراد، هوش مصنوعی را به عنوان تحولی بزرگ در مرکز تماس ( کال سنتر ) و خدمات مشتریان تلقی می […]

نوشته شده در ۶ آذر ۱۳۹۶

ایجاد انگیزه در اوپراتورهای مرکز تماس

چه چیزی به اوپراتورهای شما انگیزه می دهد؟ چه چیزی باعث می شود هر روز صبح با انرژی و لبخند به مرکز تماس بیایند و کارشان را به بهترین نحو انجام دهند؟ افراد از طریق احساسات درونی مانند نیاز به استقلال، برتری از دیگران و هدفمندی، برای کار انگیزه پیدا می کنند. بیایید هرکدام از […]

نوشته شده در ۴ آذر ۱۳۹۶

جلوگیری از نارضایتی تماس گیرندگان با مرکز تماس

این یک واقعیت است که در نهایت، بیش از نیمی از مشتریان با مشکلی مواجه می شوند. آنها نیاز به کمک شما دارند، در نتیجه با مرکز تماس ، تماس می گیرند. وقتی مشتریان با مشکل یا سوالی مواجه می شوند، در مورد آن با اوپراتورهای مرکز تماس ( کال سنتر ) صحبت می کنند. […]

نوشته شده در ۲ آذر ۱۳۹۶

چرا تضمین کیفیت در مرکز ارتباط با مشتریان مهم است؟

در یک نظرسنجی ۶۷%  از افراد، عملکرد ضعیف مرکز ارتباط با مشتریان را به عنوان دلیلی برای ترک یک برند ذکر کردند. بر اساس یک نظرسنجی، تا سال ۲۰۲۰، کیفیت خدمات نسبت به قیمت یا کیفیت محصول، برای مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. در حال حاضر نیز ۸۶% از مشتریان حاضر به پرداخت […]

نوشته شده در ۳۰ آبان ۱۳۹۶

ترویج فرهنگ مثبت در مرکز تماس

در این مقاله توضیح می دهیم چگونه می توانید در محیط چالش بر انگیز مرکز تماس ، یک فرهنگ مثبت ایجاد کرده و آن را حفظ کنید. مشکلات موجود در مرکز تماس ایجاد و حفظ یک فرهنگ مثبت در محیط مرکز تماس ( کال سنتر ) بسیار دشوار است؛ چرا؟ به سه دلیل:   ۱# […]

نوشته شده در ۲۸ آبان ۱۳۹۶

مرکز تماس در سال ۲۰۱۸ چگونه خواهد بود؟ (۲)

پیش بینی می کنید شکل گیری و توسعه مرکز تماس در سال آینده چگونه خواهد بود؟ (بخش دوم) ادغام تکنولوژی «تحلیل تعاملات» با تکنولوژی «روباتیک» در مرکز تماس ادغام این دو با یکدیگر به شما کمک می کند در تمام کانال های ارتباطی، کارایی، مقیاس پذیری و پویایی خدمات مشتریان را افزایش دهید. مراکز تماسی که […]

نوشته شده در ۲۶ آبان ۱۳۹۶