بلاگ مرکز تماس حامی‌سان (wecare)

وبلاگ حامیسان

هوش مصنوعی، آینده‌ مرکز تماس و خدمات مشتریان را شکل می‌دهد

هرجا که حق انتخاب وجود داشته باشد، هفتاد درصد مشتریان، پیام دادن را بر پشتیبانی صوتی مرکز تماس (کال سنتر) ترجیح می‌دهند. امروزه مشتریان، ارتباطی آنی با برندها می‌خواهند، هرزمان، هرجا و هرگونه خودشان مد نظر داشته باشند. هرجا که حق انتخاب وجود داشته باشد، هفتاد درصد مشتریان، پیام دادن را بر پشتیبانی صوتی مرکز […]

نوشته شده در ۲ دی ۱۳۹۶

چت‌بات‌ها و کاهش هزینه‌های مرکز تماس

در این مقاله به شما می گوییم که چگونه می توانید از طریق چت بات، بهره وری و عملکرد مرکز تماس خود را افزایش داده، و هزینه ها را کاهش دهید. کسب و کارها سالیانه هزینه بسیار زیادی برای تماس های مرکز تماس (مرکز ارتباط با مشتریان) پرداخت می کنند. چت بات ها می توانند […]

نوشته شده در ۳۰ آذر ۱۳۹۶

خدمات خوب در مرکز تماس به چه معناست؟

رهبران صنعت مرکز تماس (مرکز ارتباط با مشتریان)، خدمات خوب را چگونه تعریف می کنند؟ هرکسی از خدمات خوب در مرکز تماس (کال سنتر) ، تعریف خاص خود را دارد. کاهش تلاش مشتری، بهبود تجربه مشتری، تمرکز بر موفقیت، و … . اینها تعاریف مختلف از خدمات خوب هستند. در این مقاله، بزرگان صنعت مرکز […]

نوشته شده در ۲۸ آذر ۱۳۹۶

حمایت حامیسان از متفاوت‌ترین رویداد توان‌یابی معلولان

گزارشی از حضور حامیسان در جشنواره توان‌تک شرکت در برخی رویدادها نیازی به انگیزه‌های مادی ندارند. برخی جاها باید حضور یافت تا سهم خود را در بهبود وضعیت جامعه ادا کرد. گاهی باید به کمک دیگران شتافت بی‌آنکه سود قابل پیش‌بینی برای آن متصور شد؛ هر چند که چراغ خانه همسایه، همیشه اتاق شما را […]

نوشته شده در ۲۶ آذر ۱۳۹۶

مرکز تماس و بهبود تعاملات ایمیلی

یک ایمیل، به تنهایی می تواند تصورات و احساس مشتریان نسبت به برند و مرکز تماس شما را تغییر دهد. چگونه می توانید تعاملات ایمیلی در مرکز تماس (مرکز ارتباط با مشتریان) را بهبود بخشید؟ در این مقاله نکاتی در این زمینه برایتان نوشته ایم.   شخصی سازی کنید! انسان بودن، مهم ترین قانون مرکز […]

نوشته شده در ۲۶ آذر ۱۳۹۶

نحوه شروع مکالمات در مرکز ارتباط با مشتریان

بهترین عباراتی که می توانیم برای شروع مکالمات مرکز ارتباط با مشتریان (مرکز تماس) به کار ببریم چه هستند؟ مقاله ای که می خوانید، نتیجه نظرسنجی از تماس گیرندگان با مرکز ارتباط با مشتریان (کال سنتر) ده ها شرکت متفاوت است.   بهتر است مکالمات مرکز ارتباط با مشتریان (مرکز تماس) ، با صبح بخیر […]

نوشته شده در ۲۴ آذر ۱۳۹۶

خصوصیات اوپراتورهای موفق مرکز تماس

استخدام اوپراتورهای مناسب برای مرکز تماس (کال سنتر) ، به اندازه استفاده از نرم افزارهای مناسب، امری مهم و حیاتی است. می توانید افرادی که می خواهند در مرکز تماس (مرکز ارتباط با مشتریان) استخدام شوند را براساس معیارهای مختلفی نظیر شخصیت، مهارت، انطباق و انگیزه در طی روند استخدام، بیازمایید. صرف نظر از فهرست […]

نوشته شده در ۲۲ آذر ۱۳۹۶

استفاده از تکنولوژی ابری در مرکز تماس

چرا بهتر است در مرکز تماس ( مرکز ارتباط با مشتریان ) از تکنولوژی ابری استفاده کنیم؟ یک مرکز تماس ( کال سنتر ) نمونه، همواره در جهت ترغیب اوپراتورها به مشارکت، بهبود شاخص های کلیدی عملکرد آنها و جلب رضایت مشتریان تلاش می کند. اما اگر هنوز مرکز تماس ( مرکز ارتباط با مشتریان […]

نوشته شده در ۲۰ آذر ۱۳۹۶

نحوه کاهش حجم تماس ها در مرکز تماس

در این مقاله به شما راه هایی ارائه می دهیم که از طریق آنها می توانید حجم تماس های ورودی مرکز تماس را کاهش دهید. دلیل تماس مشتریان با مرکز تماس را پیدا کنید و نقشه سفر مشتری را ترسیم کنید. به عنوان یک نقطه شروع برای کاهش حجم تماس ها، مرکز تماس (مرکز ارتباط […]

نوشته شده در ۱۸ آذر ۱۳۹۶

چگونه گفتگوی آنلاین را در مرکز ارتباط با مشتریان بهبود بخشیم

نکات کلیدی برای بهبود کیفیت گفتگوی آنلاین در مرکز ارتباط با مشتریان ( مرکز تماس ) در این مقاله، به برخی از نکات کلیدی برای بهبود کیفیت گفتگوی آنلاین در مرکز ارتباط با مشتریان ( کال سنتر ) و ارائه خدمات بهتر اشاره کرده ایم.   ۱# یادتان باشد که این فقط یک گفتگوی آنلاین است! […]

نوشته شده در ۱۶ آذر ۱۳۹۶

هوش مصنوعی، آینده‌ مرکز تماس و خدمات مشتریان را شکل می‌دهد

هرجا که حق انتخاب وجود داشته باشد، هفتاد درصد مشتریان، پیام دادن را بر پشتیبانی صوتی مرکز تماس (کال سنتر) ترجیح می‌دهند. امروزه مشتریان، ارتباطی آنی با برندها می‌خواهند، هرزمان، هرجا و هرگونه خودشان مد نظر داشته باشند. هرجا که حق انتخاب وجود داشته باشد، هفتاد درصد مشتریان، پیام دادن را بر پشتیبانی صوتی مرکز […]

نوشته شده در ۲ دی ۱۳۹۶

چت‌بات‌ها و کاهش هزینه‌های مرکز تماس

در این مقاله به شما می گوییم که چگونه می توانید از طریق چت بات، بهره وری و عملکرد مرکز تماس خود را افزایش داده، و هزینه ها را کاهش دهید. کسب و کارها سالیانه هزینه بسیار زیادی برای تماس های مرکز تماس (مرکز ارتباط با مشتریان) پرداخت می کنند. چت بات ها می توانند […]

نوشته شده در ۳۰ آذر ۱۳۹۶

خدمات خوب در مرکز تماس به چه معناست؟

رهبران صنعت مرکز تماس (مرکز ارتباط با مشتریان)، خدمات خوب را چگونه تعریف می کنند؟ هرکسی از خدمات خوب در مرکز تماس (کال سنتر) ، تعریف خاص خود را دارد. کاهش تلاش مشتری، بهبود تجربه مشتری، تمرکز بر موفقیت، و … . اینها تعاریف مختلف از خدمات خوب هستند. در این مقاله، بزرگان صنعت مرکز […]

نوشته شده در ۲۸ آذر ۱۳۹۶

حمایت حامیسان از متفاوت‌ترین رویداد توان‌یابی معلولان

گزارشی از حضور حامیسان در جشنواره توان‌تک شرکت در برخی رویدادها نیازی به انگیزه‌های مادی ندارند. برخی جاها باید حضور یافت تا سهم خود را در بهبود وضعیت جامعه ادا کرد. گاهی باید به کمک دیگران شتافت بی‌آنکه سود قابل پیش‌بینی برای آن متصور شد؛ هر چند که چراغ خانه همسایه، همیشه اتاق شما را […]

نوشته شده در ۲۶ آذر ۱۳۹۶

مرکز تماس و بهبود تعاملات ایمیلی

یک ایمیل، به تنهایی می تواند تصورات و احساس مشتریان نسبت به برند و مرکز تماس شما را تغییر دهد. چگونه می توانید تعاملات ایمیلی در مرکز تماس (مرکز ارتباط با مشتریان) را بهبود بخشید؟ در این مقاله نکاتی در این زمینه برایتان نوشته ایم.   شخصی سازی کنید! انسان بودن، مهم ترین قانون مرکز […]

نوشته شده در ۲۶ آذر ۱۳۹۶

نحوه شروع مکالمات در مرکز ارتباط با مشتریان

بهترین عباراتی که می توانیم برای شروع مکالمات مرکز ارتباط با مشتریان (مرکز تماس) به کار ببریم چه هستند؟ مقاله ای که می خوانید، نتیجه نظرسنجی از تماس گیرندگان با مرکز ارتباط با مشتریان (کال سنتر) ده ها شرکت متفاوت است.   بهتر است مکالمات مرکز ارتباط با مشتریان (مرکز تماس) ، با صبح بخیر […]

نوشته شده در ۲۴ آذر ۱۳۹۶

خصوصیات اوپراتورهای موفق مرکز تماس

استخدام اوپراتورهای مناسب برای مرکز تماس (کال سنتر) ، به اندازه استفاده از نرم افزارهای مناسب، امری مهم و حیاتی است. می توانید افرادی که می خواهند در مرکز تماس (مرکز ارتباط با مشتریان) استخدام شوند را براساس معیارهای مختلفی نظیر شخصیت، مهارت، انطباق و انگیزه در طی روند استخدام، بیازمایید. صرف نظر از فهرست […]

نوشته شده در ۲۲ آذر ۱۳۹۶

استفاده از تکنولوژی ابری در مرکز تماس

چرا بهتر است در مرکز تماس ( مرکز ارتباط با مشتریان ) از تکنولوژی ابری استفاده کنیم؟ یک مرکز تماس ( کال سنتر ) نمونه، همواره در جهت ترغیب اوپراتورها به مشارکت، بهبود شاخص های کلیدی عملکرد آنها و جلب رضایت مشتریان تلاش می کند. اما اگر هنوز مرکز تماس ( مرکز ارتباط با مشتریان […]

نوشته شده در ۲۰ آذر ۱۳۹۶

نحوه کاهش حجم تماس ها در مرکز تماس

در این مقاله به شما راه هایی ارائه می دهیم که از طریق آنها می توانید حجم تماس های ورودی مرکز تماس را کاهش دهید. دلیل تماس مشتریان با مرکز تماس را پیدا کنید و نقشه سفر مشتری را ترسیم کنید. به عنوان یک نقطه شروع برای کاهش حجم تماس ها، مرکز تماس (مرکز ارتباط […]

نوشته شده در ۱۸ آذر ۱۳۹۶

چگونه گفتگوی آنلاین را در مرکز ارتباط با مشتریان بهبود بخشیم

نکات کلیدی برای بهبود کیفیت گفتگوی آنلاین در مرکز ارتباط با مشتریان ( مرکز تماس ) در این مقاله، به برخی از نکات کلیدی برای بهبود کیفیت گفتگوی آنلاین در مرکز ارتباط با مشتریان ( کال سنتر ) و ارائه خدمات بهتر اشاره کرده ایم.   ۱# یادتان باشد که این فقط یک گفتگوی آنلاین است! […]

نوشته شده در ۱۶ آذر ۱۳۹۶