چگونه در یک تماس ، فروش بهتری داشته باشیم؟

بسیاری از افرادی که به نوعی در تجارت هستند، به تلفن به عنوان یک عامل خیلی مهم نگاه می کنند؛ زیرا تلفن یک ابزار ارتباطی است که بسیاری از امور را در تجارت تسهیل می کند. به همین دلیل است که سعی در بهبود این ابزار دارند تا به این طریق بتوانند مشتریان مشتاق را از طریق تماس ها جذب کنند. برای برخی تلفن نقش خاصی را در زندگی ندارد و تارهای عنکبوت اطراف آن پیچیده شده است، یا شاید برخی فکر کنند که اگر دست به تلفن بزنند، الکتریسیته باعث برق گرفتگی آن ها می شود! همین ترس باعث می شود که برخی افراد به تماس های تلفنی واکنش قطع کردن آن را نشان دهند. البته، افراد نمی توانند خود را در جایگاهی تصور کنند که تمایل داشته باشند به تماس هایشان پاسخ داده نشود. با این حال، افرادی که می توانند این وضعیت را تحمل کنند، موهبتی دارند که از این موضوع ناراحت نشوند و دردی را تجربه نخواهند کرد.
با داشتن نگرش صحیح و با تمرکز کردن و دقت کردن به اتفاقاتی که می افتد، به راحتی خواهید فهمید که هر تماس که بر روی شما قطع می شود، تجربه ای جدید برای شما خواهد بود. شما می آموزید که چه چیزهایی را نباید بگویید و چه زمانی نباید برخی صحبت ها را مطرح کنید. نکته اصلی در اینجا این است که درنهایت یاد می گیرید که نحوه گفتن جمله ها و زمان تماس گرفتن را به خوبی مدیریت کنید. هر بار که یک مشتری یا فرد دیگری یک تماسی را بر روی شما قطع می کند، باید یک تجزیه و تحلیل سریع را از موقعیت موردنظر انجام دهید تا بتوانید نکاتی را از آن بیاموزید و تجربه شما بیشتر شود. به جای این که اجازه دهید این اتفاق نگرش شما را برای تماس های بعدی تغییر دهد، باید این جمله را با خود تکرار کنید : «خیلی خوب، این تماس خوب پیش نرفت. چه راه بهتری را برای تماس بعدی انتخاب کنم؟»
با تعدیل کردن نگرش خود، به زودی خواهید دید که تماس های شما به خوبی پذیرفته خواهند شد و قطع تماس های خیلی کمتری را تجربه خواهید کرد.

پیشنهاد تیم محتوا:

خدمات مشتریان,تماس,فروش تلفنی,بازاریابی تلفنی

چه عرصه هایی در خدمات مشتریان در حال افول و ظهور است؟