امروزه کمپین های اینتخاباتی و شبکه های اجتماعی در انتخابات نقش بسیار برجسته ای دارند.

بعضی از سیاست مداران و رای دهندگان هنوز در تلاش اند خود را با این رسانه ها تطبیق دهند. چون امسال اولین سالی است که نقش شبکه های اجتماعی در انتخابات پر رنگ شده است. کاندیداهای بعدی نیز می توانند از نتایج انتخابات امسال برای آینده استفاده کنند.

چگونه طراحان کمپین های سیاسی در زمان انتخابات ، به جای رسانه های قدیمی ازاطلاعات پلتفرم های دیجیتال مانند توئیتر استفاده کرده و مستقیما با رای دهندگان ارتباط برقرار می کنند؟

بازاریابی داده محور، کلید موفقیت کاندیداهای انتخابات در تمام کانال های ارتباطی است، به خصوص در شبکه های اجتماعی.سیاست مداران از پلتفرم های اجتماعی برای سنجش خواسته های رای دهندگان و درک اینکه چه چیزی واقعا برای آنها ارزشمند است استفاده می کنند. مثلا سیاستمداران می توانند با بررسی اطلاعات کاربری که مدافع حقوق زنان است و دائما در این باره در فیسبوک یا توئیتر پست ها می گذارد، بفهمند با چه پیام سیاسی ای می توانند او را تحت تاثیر قرار دهند. کاندیدا ها می توانند با یک استراتژی داده محور درست، مخاطبان مناسب در شبکه های اجتماعی برای رای دادن و کمک مالی را شناسایی کنند.

کمپین ها از چه اطلاعاتی استفاده می کنند؟

کمپین ها از هر نوع اطلاعاتی استفاده می کنند، به خصوص اطلاعات پرونده رای دهندگان. مهم است بدانیم وابستگی حزبی هر فرد چیست و آیا برای رای دادن ثبت نام کرده است یا نه. مثلا اینکه فردی در زمینه مسایل زیست محیطی فعال بوده می تواند به یک سیاستمدار کمک کند که بفهمد چطور می تواند او را تحت تاثیر قرار دهد. مهم تری کاری که باید در کمپین انجام دهید این است که پیغام درست را به مخاطب مناسب برسانید. همچنین با استفاده از اطلاعات درست و شناسایی مسایلی که برای هر فرد مهم است می توانید بهتر و موثرتر با مخاطبان ارتباط برقرار کنید.