نگاهی به سه واژه؛ بازاریابی محتوا، استراتژی محتوا، استراتژی بازاریابی محتوا

آیا به دنبال شغل یا استخدام کسی در زمینه ای مرتبط با بازاریابی محتوا، استراتژی محتوا یا استراتژی بازاریابی محتوا هستید؟ آیا با این واژه ها بطور مکرر در حین مطالعه مواجه می شوید؟ احتمالا، متوجه شده اید که اغلب، مردم از آنها استفاده نادرست می کنند.

همه ما که در این زمینه کار می کنیم، به خاطر کار خود، نیاز به درک تفاوت ها و شباهت های میان این واژه ها و استفاده دقیق آنها داریم.

برای مثال، فرصت های شغلی برای «استراتژیست محتوا» را جستجو کنید. ده ها موقعیت خواهید یافت. به لیست وظایف در مورد نوشتن، ویرایش کردن و منتشر کردن محتوا دقت کنید. البته در حالیکه نتیجه جستجو توصیف زیبایی از چیزی که بسیاری از بازاریابان محتوا انجام می دهند است، ولی به نظر می رسد با کاری که استراتژیست های محتوا انجام می دهند تناسب ندارد.

اختلاف آن کجاست؟ بازاریابی محتوا با استراتژی محتوا چگونه ارتباطی دارد، و چه تناسبی با استراتژی بازاریابی محتوا دارد؟

 

استراتژی بازاریابی محتوا به عنوان یک رشته فرعی

به استراتژی بازاریابی محتوا به عنوان یک رشته فرعی از استراتژی محتوا نگاه کنیم. بیایید در ابتدا با روشن کردن تفاوت بین این دو واژه شروع کنیم:

  • استراتژی محتوا رشته ای فرعی از تجربه کاربر (UX) است. فردی در این نقش، محتوای یک سازمان را بطور همه جانبه در نظر می گیرد و راهی را ترسیم می کند که محتوا بتواند، تجربیات مردم را با نام تجاری، تحت تاثیر قرار دهد. استراتژیست های محتوا در مورد چگونگی و تناسب قرار گرفتن تمامی محتوا باهم، فکر می کنند.

استراتژی بازاریابی محتوا به طور خاص با بازاریابی محتوا سروکار دارد. استراتژیست های بازاریابی محتوا تعیین می کنند چه محتوایی می تواند با کمک به مردم، برای تصمیم گیری یا حل مشکلات در زمینه های مختلف، مشتری جذب کنند.

 

استراتژی بازیابی محتوا استراتژی محتوا
برای ایجاد، ارائه و حفظ محتوای کاربردی در سراسر شرکت برنامه ریزی کنید که مخاطبینی هدفمند را بدست آورد. برای ایجاد، ارائه و حفظ محتوای کاربردی در سراسر شرکت برنامه ریزی کنید.  

اهداف

 

تقویم تحریریه، بخش های بازار، برنامه کانال

حسابرسی ها، گردش های کاری، دستورالعمل های صوتی، روش دستورالعمل ها، قالب های محتوا  

ابزار کلیدی

پست های وبلاگ، مقالات، کتاب های الکترونیکی، ویدئوها، اینفوگرافیک، پادکست ها، پست های شبکه اجتماعی تمامی محتواها برای تمامی مخاطبین مناسب است و در تمامی گروه هایی که محتوا را ایجاد می کنند هدف گذاری شده است. انواع محتوای معمولی برنامه ریزی شده برای
فرآیند کارآمد، تجربیات خوب مشتری، مدیریت خوب محتوا در حوزه بازاریابی محتوا فرآیند کارآمد، تجربیات خوب مشتری، مدیریت خوب محتوا در سراسر شرکت نتایج

 

بازاریابی محتوا چقدر با قوانین مرتبط تناسب دارد

با توجه به اینکه استراتژی بازاریابی محتوا یک رشته فرعی از استراتژی محتواست، آیا به این معنی است که اعضای تیم بازاریابی به استراتژیست محتوا گزارش می دهند؟ معمولاً نه. در بسیاری از سازمان ها استراتژیست محتوا و تیم محتوای بازاریابی از طریق بخش های مختلف گزارش می دهند. حتی اگر آنها در کنار یکدیگر و در پروژه ای مشابه درگیر باشند. بازاریابان محتوا معمولاً به تیم بازاریابی گزارش می دهند، در حالی که استراتژیست های محتوا به تیم UX(تجربه کاربری) گزارش می دهند.

در شکل زیر نمودار کَندو که کریستینا هالورسون بکار برده را می بینیم. این نمودار به جزئیات طیف وسیعی از نقش و قوانین ممکن در یک تیم وب پرداخته است. البته، نه اینکه تمامی محتوا، محتوای وب باشد؛ خیر، اما این نمودار (با چند ترفند) ظاهراً مشابه با هر نوع تیم محتوایی خواهد بود.

 

استراتژی بازاریابی,استراتژی محتوا

 

 

 

 

در اینجا نقش بازاریاب محتوا را در ارتباط با نقش های مجاور خود می بینیم. به خاطر بسپارید که یک نقش لزوماً تنها به یک فرد تعلق ندارد.  گاهی اوقات، چندین نفر یک نقش را ایفا می کنند:

  • بازاریاب محتوا در ارتباط با تحلیلگر وب: بینش ها را از تحلیلگر وب و بمنظور تعیین بهترین روش برای هدفمند کردن مشتری با محتوای مناسب و در زمان مناسب جمع آوری می کند.
  • بازاریاب محتوا در ارتباط با استراتژیست محتوا: برای انتشار محتوا، بر طبق استراتژی کلی (که استراتژیست محتوا آن را در همکاری با ذینفعان بررسی و ثبت کرده) برنامه ریزی می کند.
  • بازاریاب محتوا در ارتباط با ویرایشگر وب: از استانداردهای گنجانده شده و اجرا شده توسط ویرایشگر وب پیروی می کند.
  • بازاریاب محتوا در ارتباط با نویسنده وب: طرحی را ایجاد می کند که توسط نویسنده وب انجام می شود.

البته، بازاریاب محتوا با نقش های دیگر نیز کار می کند و فقط محدود به شش ضلعی زیر نیست:

استراتژی بازاریابی محتوا

این دیدگاه، در مورد اینکه استراتژی بازاریابی محتوا یک رشته فرعی از استراتژی محتوا است را متقاعد کننده تر می کند. استراتژیست محتوا برخی از چیزهایی را انجام می دهد که بازاریابان محتوا انجام نمی دهند، و بالعکس. فضایی که در آن، دو تابع با هم تداخل دارند در واقع استراتژی بازاریابی محتواست.

مهم نیست چه کسی آن کار را انجام می دهد. می تواند کار استراتژیست بازاریابی محتوا یا استراتژی بازاریاب محتوا باشد. مهم این است که شخصی این کار را انجام دهد. با وجود بازاریابی سنتی که هر لحظه آثار آن کمتر می شود، این فضا -استراتژی بازاریابی محتوا- ممکن است یکی از بزرگترین فرصت های رشد سازمان باشد.

 

برای شفافیت

بطور خلاصه، زمانی که ما از «استراتژی محتوا»، «بازاریابی محتوا» و «استراتژی بازاریابی محتوا» به جای یکدیگر استفاده می کنیم، مردم و کارآموزان جدید را که به دنبال ورود به این زمینه در سازمانی هستند، گیج می کنیم.

پیشنهاد می کنم با تمایز نقش ها به شرح زیر شرایط بین این واژه ها را تشخیص دهید:

  • یک استراتژیست محتوا نتیجه کار محتوا در سراسر سازمان از جمله تلاش های بازاریابی را برنامه ریزی و راهنمایی می کند.
  • استراتژیست بازاریابی محتوا تلاش های بازاریابی محتوا را به طور خاص برنامه ریزی و راهنمایی می کند.
  • یک بازاریاب محتوا ممکن است نقش استراتژیک، نقش تاکتیکی و یا ترکیبی از این دو را در تعامل با بازاریابی محتوا بازی کند.